Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spis treści

Przypisanie IP do karty sieciowej

tymczasowe

Użyj ifconfig lub ip. Przeczytaj również porównanie tych komend.

trwałe

Centos7 - RedHat dochttp://ask.xmodulo.com/configure-static-ip-address-centos7.html

Debian8 - https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#Configuring_the_interface_manually

Zarządzanie tablicą routingu

tymczasowe

Użyj ip lub route.

trwałe

CentOS i Debian,  CentOS

Włączanie forwardowania pakietów pomiędzy interfejsami (linux jako router)

root@linux:~# echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/77-enable-forwarding.conf
root@linux:~# sysctl -p /etc/sysctl.d/77-enable-forwarding.conf 
net.ipv4.ip_forward = 1
root@linux:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

Bonding kart sieciowych

Centos7 - https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/s2-networkscripts-interfaces-chan.html

Debian8 - https://wiki.debian.org/Bonding

Pozostałe narzędzia

arp - wyświetla cache ARP

netstat - informacje o sieci

ping - komunikacja ICMP

traceroute, mtr - przeglądanie routerów po drodze do wskazanego IP

tcpdump - sniffer sieciowy konsolowy

wireshark - sniffer sieciowy graficzny

nmap - skanowanie portów na docelowym hoście

Demo

Jeśli chcesz przetestować ustawienia sieciowe pobierz Vagrant Linux Labs i uruchom środowisko xm-lab-4nodes. W nim znajdziesz dwa Debiany i dwa CentOSy. Każdy system ma dodatkowe 4 karty sieciowe. Pamiętaj aby nie modyfikować karty pierwszej, podstawowej aby nie utracić łączności z wirtualną maszyną.


  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.