Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
#dla wyświetlenia wszystkich agentów uwierzytlnionych na masterze:
root@master:/etc/puppet# puppet cert list --all
+ "agent01.lab.itmz.pl" (SHA256) C2:F9:6E:AF:E8:E8:9E:CD:22:6A:6A:6D:3F:43:0B:94:3D:49:60:8D:E7:73:FF:22:8C:0F:6B:8C:F3:A4:2F:F3
+ "agent02.lab.itmz.pl" (SHA256) 2D:4F:66:AC:2B:2F:DA:32:EF:25:03:89:F3:EE:32:AD:5C:B4:A0:56:B1:74:84:A6:0C:66:2F:D1:68:6D:7B:54
+ "agent03.lab.itmz.pl" (SHA256) BB:D6:7D:DC:B2:97:E9:35:8F:0B:8A:5A:2E:95:95:C0:D6:D3:E1:31:18:33:70:54:33:21:39:E5:1D:9D:F7:06
+ "agent04.lab.itmz.pl" (SHA256) B5:CA:0E:DC:E8:AD:D1:44:BA:BB:25:BD:5E:E2:18:33:54:F3:24:69:42:A4:FB:FB:CB:68:30:FF:1D:D4:74:F9
+ "master.lab.itmz.pl"  (SHA256) BB:3D:36:4D:83:1A:57:A2:7E:15:48:EA:BD:9A:E3:49:16:D3:F0:F6:98:1C:B9:E2:A7:55:F6:57:05:EC:A6:0A (alt names: "DNS:master.lab.itmz.pl", "DNS:puppet", "DNS:puppet.lab.itmz.pl")


#wyczyszczenie informacji o agencie
root@master:/etc/puppet# puppet node clean agent01.lab.itmz.pl
Notice: Revoked certificate with serial 5
Notice: Removing file Puppet::SSL::Certificate agent01.lab.itmz.pl at '/var/lib/puppet/ssl/ca/signed/agent01.lab.itmz.pl.pem'
agent01.lab.itmz.pl

#wycofanie certyfikatu:
root@master:/etc/puppet# puppet cert clean agent01.lab.itmz.pl
Notice: Revoked certificate with serial 5

Przywracanie agentowi dostępu

...

do puppetmastera

Jeśli agent01 miałby być ponownie podłączony do puppetmastera należy usunąć na agencie katalog z certyfikatami:

...