Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Napisz skrypt zalogowanych.sh, który zwróci liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników.

Wywołanie:

$ ./zalogowanych.sh

WynikPrzykładowy wynik:

12

Zadanie 3 (szukaj-tutaj.sh)

...