Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Debian8 - https://wiki.debian.org/Bonding

Opis możliwych rodzajów bondingu: http://www.tecmint.com/network-nic-bonding-teaming-in-debian-linux/

Pozostałe narzędzia

arp - wyświetla cache ARP

...