Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Legenda

Status
colourRed
title0 - HIGH
 - demo + ćwiczenia/zadania

Status
colourYellow
title1 - MED
 - demo bez ćwiczeń

Status
colourBlue
title2 - LOW
 - zrealizujemy, jeśli wystarczy czasu

Status
colourGreen
titleDONE
 - status zrealizowane
TematPriorytetL.p./statusMateriałyNotatki
Narzędzia badania użycia zasobów i planowanie ich rozbudowy;

Status
colourYellow
title1 - MED

06

Status
colourGreen
titleDONE


Monitoring w konsoli


Start systemu i sterowanie uruchamianymi serwisami;


Status
colourRed
title0 - HIGH

04

Status
colourGreen
titleDONE

Systemd, Lab - systemd
Zaawansowane zarządzaniem zasobami dyskowymi - LVM;

Status
colourRed
title0 - HIGH

03

Status
colourGreen
titleDONE

Logical Volume Manager, Lab - Logical Volume Manager
Zaawansowane zarządzaniem zasobami dyskowymi - Software RAID;

Status
colourYellow
title1 - MED

02

Status
colourGreen
titleDONE

Linux RAID, Lab - Linux RAID
Konfiguracja sieciowa i rozwiązywanie problemów (konfiguracja interfejsów i tablica routingu)

Status
colourYellow
title1 - MED

07

Status
colourGreen
titleDONE

Konfiguracja sieciowa

Prośba od Moniki, aby było realizowane  

Instalacja oprogramowania ze źródeł

Status
colourGreen
titleDONEZrealizowane na kursie nr 1
Backup Bacula - monitorowanie stanu backupu.

Status
colourYellow
title1 - MED
Serwis WWW (udostępnianie plików na Linuksie, opcjonalnie z hasłem), ssl + niepytanie o hasło przy uruchamianiu serwisu

Status
colourBlue
title2 - LOW

14WWW Apache
Serwisy udostępniania (NFS, FTP); Samba w mniejszy zakresie - jako klient.

Status
colourYellow
title1 - MED

10

tftp -

Status
colourGreen
titleDONE

FTP Server, NFS, Samba


Serwisy e-mail (SMPT);

Status
colourYellow
title1 - MED

13Poczta elektroniczna, Zadania - Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna - DemoSMTP, ktory bedzie przekazywal poczte dalej i bedzie przyjmowal poczte tylko z naszych, zdefiniowanych sieci; (relay)
Serwis SSH

Status
colourRed
title0 - HIGH

01

Status
colourGreen
titleDONE

SSH, Lab - SSH
Serwis OpenVPN, site-to-site oraz host-to-site

Status
colourYellow
title1 - MED

12OpenVPN

Prośba od Moniki, aby było realizowane  

Firewall iptables

Status
colourRed
title0 - HIGH

08

Status
colourGreen
titleDONE

Firewall iptables, Lab

Cacti wyświetlający obciążenie interfejsów

Status
colourBlue
title2 - LOW
Nagios i wysyłka powiadomień o np. braku wolnej przestrzeni, nieosiągalności host itp.

Status
colourBlue
title2 - LOW
pagerduty

Status
colourBlue
title2 - LOWOpowiedzieć ideę, zademonstrować jak to wygląda na mojej komórce, ale nie wystarczy czasu na podpinanie wersji demo.
Puppet

Status
colourRed
title0 - HIGH

09

Status
colourGreen
titleDONE

Puppet, Lab - Puppet
MySQL klaster - podstawy, VIP, bonding

Status
colourYellow
title1 - MED

11MySQL ServerMyślę, że mógłbym to pokazać na przykładzie serwera bazodanowego. Replkacja active-active pomiędzy dwoma serwerami MySQL + VIP który wędruje pomiędzy serwerami w zależności od tego, który jest aktywny.

Kolektor trapów SNMP

Status
colourBlue
title2 - LOW
Serwer TFTP

Status
colourYellow
title1 - MED

05

Status
colourGreen
titleDONE

tftp
Splunk

Status
colourBlue
title2 - LOW