Wstęp

W systemie Linux każdą partycję możemy zamontować pod dowolny katalog w systemie. Najwygodniejsza, desktopowa, instalacja przewiduje najczęściej jedną partycję na przestrzeń dla katalogu root /. Jednak taka konfiguracja nie zawsze spisze się w systemach serwerowych, gdzie pewne katalogi z danymi chcielibyśmy zamieścić na przykład na partycji z RAID10 a inne wystarczy aby były na RAID5. Poza tym, czasami chcemy ustrzeć się sprzed zapełnieniem partycji gównej root / przed przepełnieniem logami, dlatego warto przygotować dla katalogu /var/log/ osobną partycję. Na tej stronie znajdziesz informacje jak montować partycje do katalogów systemu Linux.

Partycjonowanie

Jest wiele narzędzi do partycjonowania dysków - fdisk, cfdisk, gdisk, parted, graficzny gparted. Tutaj przedstawimy przkład najbardziej popularnego i nadal używanego fdisk.


Wyświetlenie listy partycji określonego dysku (tutaj /dev/sdb)

root@debian8-01:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1     2048 411647 409600 200M 83 Linux
/dev/sdb2    411648 1023999 612352 299M 83 Linux


Kasowanie partycji /dev/sdb2

root@debian8-01:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1     2048 411647 409600 200M 83 Linux
/dev/sdb2    411648 1023999 612352 299M 83 Linux


Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2): 2

Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start  End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 411647 409600 200M 83 Linux


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@debian8-01:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start  End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 411647 409600 200M 83 Linux


Tworzenie partycji i określenie jej typu (/dev/sdb2 - Linux, /dev/sdb3 - swap)

root@debian8-01:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start  End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 411647 409600 200M 83 Linux


Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (411648-1023999, default 411648): 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (411648-1023999, default 1023999): +50M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 50 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): L

 0 Empty      24 NEC DOS     81 Minix / old Lin bf Solaris    
 1 FAT12      27 Hidden NTFS Win 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX root   39 Plan 9     83 Linux      c4 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr    3c PartitionMagic 84 OS/2 hidden C: c6 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M   40 Venix 80286   85 Linux extended c7 Syrinx     
 5 Extended    41 PPC PReP Boot  86 NTFS volume set da Non-FS data  
 6 FAT16      42 SFS       87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
 7 HPFS/NTFS/exFAT 4d QNX4.x     88 Linux plaintext de Dell Utility  
 8 AIX       4e QNX4.x 2nd part 8e Linux LVM    df BootIt     
 9 AIX bootable  4f QNX4.x 3rd part 93 Amoeba     e1 DOS access   
 a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM   94 Amoeba BBT   e3 DOS R/O    
 b W95 FAT32    51 OnTrack DM6 Aux 9f BSD/OS     e4 SpeedStor   
 c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M      a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs    
 e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a5 FreeBSD     ee GPT      
 f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6   a6 OpenBSD     ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS      55 EZ-Drive    a7 NeXTSTEP    f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12  56 Golden Bow   a8 Darwin UFS   f1 SpeedStor   
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk   a9 NetBSD     f4 SpeedStor   
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor    ab Darwin boot   f2 DOS secondary 
16 Hidden FAT16  63 GNU HURD or Sys af HFS / HFS+   fb VMware VMFS  
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs     fc VMware VMKCORE 
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap    fd Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fe LANstep    
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX      be Solaris boot  ff BBT      
1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix   
Hex code (type L to list all codes): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.


Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (3,4, default 3): 
First sector (514048-1023999, default 514048): 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (514048-1023999, default 1023999): 

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 249 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1-3, default 3): 
Hex code (type L to list all codes): 83

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@debian8-01:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 500 MiB, 524288000 bytes, 1024000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1     2048 411647 409600 200M 83 Linux
/dev/sdb2    411648 514047 102400  50M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3    514048 1023999 509952 249M 83 Linux


Formatowanie partycji - systemy plików

Wstęp

W systemie Linux możemy spotkać wiele systemów plików. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Najbardziej popularnym obecnie systemem plików w którym domyślnie formatowane są partycje użytkowe przez instalatory dystrybucji jest ext4. Opis podstawowych, najczęściej używanych systemów znajdziesz w dokumentacji Ubuntu. Porównanie ich funkcjonalności znajdziesz w Wikipedii.


Formatowanie

ext4

root@debian8-01:~# mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Creating filesystem with 204800 1k blocks and 51200 inodes
Filesystem UUID: 8e5ab479-2ebd-432d-99c5-e21e1cd2365f
Superblock backups stored on blocks: 
	8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

vfat

Ten system używa się najczęściej w przenośnych USB pendrive aby był rozpoznawany w wielu systemach operacyjnych:

root@debian8-01:~# apt install -y dosfstools #zainstaluje ten pakiet jeśli nie masz aplikacji mkfs.vfat


root@debian8-01:~# mkfs.vfat /dev/sdb1
mkfs.fat 3.0.27 (2014-11-12)

swap - partycja wymiany

Przygotowanie partycji wymiana nie wymaga odpowiedniego formatowania a jedynie oznaczenia, że ta partycja może być użyta do tego celu:

root@debian8-01:~# mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 51196 KiB
no label, UUID=01ab5c00-bb46-4997-b1e2-ee6b909674b8


Montowanie

Manualne montowanie - mount

Gdy partycja jest gotowa i sformatowana można ją zamontować za pomocą narzędzia mount. Ważne aby przed montowaniem upewnić się, że w systemie istnieje katalog pod który ma być montowana partycja i jest on pusty. Zamontowanie partycji do folderu z plikami nie spowoduje żadnych szkód - nie zostaną usunięte, jednakże nie będą one dostępne.

root@debian8-01:~# mkdir /mnt/partycja-sdb1
root@debian8-01:~# mount /dev/sdb1 /mnt/partycja-sdb1/
root@debian8-01:~# ls -lh /mnt/partycja-sdb1/
total 12K
drwx------ 2 root root 12K Jan 18 02:39 lost+found

Charakterystyczny katalog lost+found jest tworzony przy formatowaniu partycji. Jego istnienie może nas informować, że dany katalog jest zamontowany pod osobną partycję.

Wyświetlenie zamontowanych partycji - mount

Komenda mount bez parametrów wyświetli wszystkie zamontowane partycje i wirtualne systemy plików:

root@debian8-01:~# mount | grep sd
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sdb1 on /mnt/partycja-sdb1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)


root@debian8-01:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=12797,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=23816k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /mnt/partycja-sdb1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)


Włączenie do użycia partycji wymiany - swapon

Gdy partycja wymiana zostałą już odpowiednio przygotowana (mkswap) należy powiadomić system, że może z tej partycji korzystać:

root@debian8-01:~# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      116     97     18     3     5     40
-/+ buffers/cache:     51     64
Swap:     461     0    461
root@debian8-01:~# swapon /dev/sdb2
root@debian8-01:~# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      116     97     18     3     5     40
-/+ buffers/cache:     51     64
Swap:     511     0    511


Montowanie automatyczne (przy starcie systemu) /etc/fstab

Ręczne montowanie może być przydatne przy chwilowym wykorzystaniu partycji, jeśli partycja jest używana na co dzień i ma być zamontowana po uruchomieniu systemu automatycznie należy dokonać wpisów konfiguracyjnych w plik /etc/fstab, na przykład:

root@debian8-01:~# grep sdb1 /etc/fstab 
/dev/sdb1 /mnt/partycja-sdb1        ext4  errors=remount-ro 0    2


Montowanie przy użyciu UUID

Bezpieczniejszym (szczególnie w fstab) rozwiązaniem niż odwoływaniem się partycji za pomocą /dev/sdb1 będzie oparcie się o UUID partycji:

root@debian8-01:~# blkid /dev/sdb1 #ta komenda wyświetla UUID partycji
/dev/sdb1: UUID="03659f74-a446-4a24-bed8-c8ec22cbc06a" TYPE="ext4"

root@debian8-01:~# vim /etc/fstab
#modyfikacja pliku


root@debian8-01:~# grep partycja-sdb1 /etc/fstab 
UUID=03659f74-a446-4a24-bed8-c8ec22cbc06a /mnt/partycja-sdb1        ext4  errors=remount-ro 0    2

UUID jest nadawany przy formatowaniu partycji. Używanie tego indentyfikatora w fstab daje pewność montowania w opdowiednie miejsce partycji, jeśli dysk byłby podłączony w inny port kontrolera lub rozpoznany po restarcie na przykład jako /dev/sdc lub /dev/sdd.


Odmontowanie partycji - umount

root@debian8-01:~# mount | grep partycja-sdb1
/dev/sdb1 on /mnt/partycja-sdb1 type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
root@debian8-01:~# umount /dev/sdb1 #lub umount /mnt/partycja-sdb1
root@debian8-01:~# mount | grep partycja-sdb1
root@debian8-01:~#