Spis treści

Przypisanie IP do karty sieciowej

tymczasowe

Użyj ifconfig lub ip. Przeczytaj również porównanie tych komend.

trwałe

Centos7 - RedHat dochttp://ask.xmodulo.com/configure-static-ip-address-centos7.html

Debian8 - https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#Configuring_the_interface_manually

Zarządzanie tablicą routingu

tymczasowe

Użyj ip lub route.

trwałe

CentOS i Debian,  CentOS

Włączanie forwardowania pakietów pomiędzy interfejsami (linux jako router)

root@linux:~# echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/77-enable-forwarding.conf
root@linux:~# sysctl -p /etc/sysctl.d/77-enable-forwarding.conf 
net.ipv4.ip_forward = 1
root@linux:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

Bonding kart sieciowych

Centos7 - https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/s2-networkscripts-interfaces-chan.html

Debian8 - https://wiki.debian.org/Bonding

Pozostałe narzędzia

arp - wyświetla cache ARP

netstat - informacje o sieci

ping - komunikacja ICMP

traceroute, mtr - przeglądanie routerów po drodze do wskazanego IP

tcpdump - sniffer sieciowy konsolowy

wireshark - sniffer sieciowy graficzny

nmap - skanowanie portów na docelowym hoście

Demo

Jeśli chcesz przetestować ustawienia sieciowe pobierz Vagrant Linux Labs i uruchom środowisko xm-lab-4nodes. W nim znajdziesz dwa Debiany i dwa CentOSy. Każdy system ma dodatkowe 4 karty sieciowe. Pamiętaj aby nie modyfikować karty pierwszej, podstawowej aby nie utracić łączności z wirtualną maszyną.